Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalami "DOM" sp. z o.o. w Raciborzu, ul. Bukowa 1 ma przyjemność zaproponować Państwu prowadzenie zarządzania nieruchomością w oparciu o obowiązujące przepisy prawne zawarte m.in. w "Ustawie o własności lokali", "Ustawie o gospodarce nieruchomościami", "Kodeksie cywilnym", "Prawie budowlanym" i innych.

Otrzymają Państwo pełną i profesjonalną obsługę nieruchomości, która w przyszłości dzięki racjonalnemu wykorzystaniu środków finansowych wpłacanych przez właścicieli lokali, przyczyni się do podniesienia wartości rynkowej nieruchomości, estetyki, utrzymania w należytym stanie technicznym i obniżenia kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej. Zapewniamy pełen zakres usług związanych z zarządzaniem i administrowaniem Państwa nieruchomością, Kierujemy się przy tym zasadą ochrony interesów zleceniodawcy, a więc Wspólnoty Mieszkaniowej.

Szczegółowy zakres naszych usług ustalany jest każdorazowo zgodnie z życzeniami Wspólnoty i spisany zostaje w umowie o zarząd nieruchomością (projekt w załączeniu). Gwarantujemy profesjonalne wykonywanie obowiązków zarządcy nieruchomości, w tym racjonalne zarządzanie funduszami w celu minimalizacji kosztów utrzymania oraz fachową obsługę każdego właściciela przy równoczesnym pozostawieniu wszelkich ostatecznych i istotnych decyzji dotyczących nieruchomości wspólnej w rękach jej właścicieli. Deklarujemy ścisłą współpracę z Zarządem Wspólnoty i właścicielami, realizację podjętych uchwał oraz pełną kontrolę właścicieli nad finansami i gospodarką Wspólnoty.

PGL-DOM sp. z o.o. rozpoczęła działalność 1.07.1996r. w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami budynkowymi - budownictwo mieszkaniowe, użytkowe, tereny osiedlowe. Właścicielem Spółki jest F.K. RAFAKO S.A. (100% udziałów). Firma posiada doświadczoną załogę w zarządzaniu nieruchomościami.

Gwarantujemy należyte, odpowiedzialne wykonywanie powierzonych nam zadań z wykorzystaniem zarówno posiadanej w tym zakresie wiedzy jak i rozległych kontaktów w branży zarządzania nieruchomościami. Zatrudniamy licencjonowanych zarządców nieruchomości, profesjonalna kadrę techniczną i ekonomiczno-finansową. Od 14 lat zarządzamy nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych.

Copyright 2011 O fimie.
Joomla Templates by Wordpress themes free